POBIERZ DEMO

Jest to przydatny poradnik, który opisze, jak wykorzystać posiadane już umiejętności projektowania podczas pracy z Archline.XP Nawet jeśli jesteś początkującym projektantem CAD, warto zapoznać się z jego treścią, aby dowiedzieć się, jakie są różnice oraz podobieństwa pomiędzy tymi programami.

Dzisiejszy temat: wskazówki i triki dla użytkowników programu SketchUp.

Główne różnice pomiędzy Archline.XP® i SketchUp®:

Archline.XP® dla profesjonalnych architektów.

Jest to kompleksowe oprogramowanie BIM dla architektów firmy CADLine. Program Archline.XP® to rozwiązanie pozwalające na stworzenie kompletnej dokumentacji 2D, koncepcji 3D wraz z wizualizacjami na najwyższym poziomie. Dzięki powiązanym widokom wszystkie zmiany są globalne i pozwalają na szybkie nanoszenie zmian w projekcie.

SketchUp dla początkowych etapów projektowania.

SketchUp to natomiast uniwersalne, intuicyjne narzędzie do modelowania 3D z licznymi dodatkami i rozszerzeniami, które zawężają jego zakres do określonego zastosowania (architektura, aranżacja wnętrz itp.). Przeznaczony jest do projektowania szybkich koncepcji, w których wykorzystanie konturów i funkcji takich jak narzędzie „push and pool” pomaga budować ściany bez wartości architektonicznych.

Sposób projektowania:

 

SketchUp skupia się na modelu 3D, który niekoniecznie pasuje do dokumentacji konstrukcyjnej jako plany pięter. Takie podejście jest korzystne dla koncepcji, ale może być trudne do wprowadzenia niezbędnych zmian bez uszczerbku dla standardów budowlanych i dokładności całego projektu.

Wbudowana centralna baza danych Archline.XP® zawiera wszystkie dane potrzebne do przygotowania dokumentacji budowlanej, takie jak rzuty pięter, widoki 3D oraz przekroje /elewacje w tym samym czasie.

Archline.XP® możesz umieścić model 3D bezpośrednio, tak samo jak w programie SketchUp, ale w projekcie zapisujesz właściwości ścian, aby uzyskać żądany kształt i rozmiar, który chcesz utworzyć w dowolnym momencie.

Istnieją dalsze różnice pomiędzy tymi programami, jeśli chodzi o sposób projektowania i obsługi generowanych modeli 3D. To, w jaki sposób różnice te wpływają na wynik, zależy od tego, co chcesz osiągnąć – więcej na ten temat w części „Różnice w metodach rysowania”.

Przepływ pracy BIM:

 

Archline.XP® tworzymy model centralny (BIM), z którego pochodzą wszystkie obliczenia, szacunki, starty ilościowe, przekroje, elewacje. Program SketchUp posiada funkcje umożliwiające wyposażenie modeli w niezbędne dane, ale jeśli chcemy pracować z modelami BIM, istnieją dodatkowe rozszerzenia – BIMup dla programu SketchUp, do pracy z parametrami BIM, oraz Trimble Connect do obsługi modeli BIM w ramach projektu.

Spójrzmy teraz na funkcje programu Archline.XP® i podzielmy je pojedynczo, aby zobaczyć, gdzie znajdują się dalsze podobieństwa/rozbieżności.

Interfejs i nawigacja:

 

Istnieją znaczne podobieństwa między Archline.XP® a SketchUp pod względem interfejsu i nawigacji, ponieważ oba te systemy są zgodne ze standardami CAD lub standardami modelowania. Najczęściej używane narzędzia znajdują się na pasku narzędzi, a także istnieją dodatkowe elementy (palety, siatki itp.), które można przypiąć do obszaru roboczego, aby łatwo znaleźć to, czego potrzebujesz.

 

Podobieństwa/różnice interfejsów:

 Wygląd obszaru roboczego:  

SketchUp – Widok 3D ogólnego przeznaczenia, w którym wykonujesz większość swojej pracy.

 Archline.XP® – Widok 2D+3D połączony z opcjonalnymi dalszymi widokami (sekcje, elewacje itp.).

Widok modelu:

SketchUp – Perspektywa domyślna (opcjonalnie z innymi rzutami)

Archline.XP® – Domyślnie aksonometryczna (inne perspektywy opcjonalne)

Zarządzanie teksturami i zawartością:

SketchUp – Szeroka gama „palet”, na których przechowywane są dodatkowe moduły projektowe

Archline.XP® – Centrum projektowe do zarządzania obiektami i teksturami, Siatka właściwości parametrów BIM.

Podobieństwa/różnice w poruszaniu się w programie:

 Pan / Przesunięcie

SketchUp – Przytrzymaj SHIFT + kółko myszy

Archline.XP® – Przytrzymaj kółko myszy

Orbita

SketchUp – Przytrzymaj kółko myszy

Archline.XP® –  Przytrzymaj SHIFT + kółko myszy

Klawisze funkcyjne, skróty klawiszowe

SketchUp – Wspierane

Archline.XP® – Wspierane

2-stopniowy wybór modelu

SketchUp – Wspierane

Archline.XP® – Wspierane

 

 

Różnice w metodach rysowania:

 

Z SketchUp zaczynamy pracę od narysowania wielokątów 2D, które możemy wyciągnąć/odsunąć/uciąć, a następnie łączyć elementy do uzyskania pożądanego kształtu. Program nie rozróżnia automatycznie generowanych kształtów i modeli według ich roli lub innego aspektu lub podziału logicznego. Nastąpi to później i jest wykonywane ręcznie, poprzez tworzenie komponentów i grup oraz przy użyciu Klasyfikatorów do oznaczania właściwości i funkcji. Jeśli taka dodatkowa ręczna obróbka nie jest wykonywana – ani w ramach samego programu, ani za pomocą rozszerzeń – to czy dana bryła jest ścianą, czy meblem, zależy od tego, jak wygląda model.

Z kolei w Archline.XP® rysunek rozpoczynamy od wybrania elementu budynku, który mamy zamiar utworzyć, a który będzie miał wstępnie zdefiniowaną funkcję. Do wyboru są gotowe ściany zespolone, zdefiniowane płyty, otwory itd. Dla każdego elementu istnieją predefiniowane style, a w razie potrzeby możemy tworzyć kolejne. Oprogramowanie grupuje obiekty – posiada dedykowane narzędzia do konkretnych zadań. Na przykład narzędzie do układania płytek ceramicznych umożliwia tworzenie płytek ceramicznych, indywidualną edycję dachówek itp.

 

Dokumentacja:

 

Różnice pomiędzy tymi metodami rysowania (tzn. najpierw rysowanie SketchUp’a, a nie wyznaczanie roli automatycznie w stosunku do Archline.XP®, najpierw automatyczne wyznaczanie roli, a następnie rysowanie) stają się istotne, gdy chcemy pobrać z naszego modelu harmonogram, informacje BIM, starty ilościowe lub inne dane.

Archline.XP® robi to w sposób naturalny, ponieważ modele, które rysuje są z założenia wyposażone w niezbędne informacje, z możliwością dodawania dalszych właściwości, które będą wpychane do list i harmonogramów. W programie SketchUp jesteśmy w stanie wyposażyć nasze grupy i komponenty w pola danych i atrybuty, a także dodać dane IFC, pod warunkiem, że posiadamy odpowiednią konfigurację szablonu. Jeśli jednak chcemy generować raporty w formacie dostosowanym do potrzeb konkretnej branży, powinniśmy ponownie skorzystać z dodatkowych rozszerzeń, takich jak wspomniany wcześniej BIMup dla programu SketchUp, Estimator czy Profile Builder 2.

To samo dotyczy sekcji i elewacji: SketchUp oferuje narzędzia, które pozwalają nam na wykonanie linków z naszych modeli. Jeśli jednak potrzebujemy rysunków architektonicznych CAD z kreskowaniem, musielibyśmy ponownie polegać na rozszerzeniach, jak na przykład Skalp. Archline.XP® z kolei wykorzystuje centralny model 3D, z którego wszystkie sekcje, elewacje, widoki ścienne pochodzą z oprogramowania, albo jako obrazy teksturowane, lub jako linie CAD, pozostając w stałym połączeniu z modelem.

Podobieństwa w metodach rysowania:

 

Jeśli chodzi o tworzenie obiektów 3D, poniższe cechy Archline.XP® są podobne do metod stosowanych w SketchUp.

Wyciągnięcie/wciągnięcie z definicją profilu – pozwala wybrać powierzchnię, narysować na niej wielokąt i popchnąć go do wewnątrz lub na zewnątrz.

Wyciągnięcie – pozwala na narysowanie wielokąta w przestrzeni 3D i wyciągnięcie go w dowolnym kierunku.

Swobodne kształtowanie powierzchni – po umieszczeniu wielokąta 2D jesteśmy w stanie zmienić kształt, przesunąć dowolny punkt kształtu w dowolnym kierunku i dać mu grawitacyjną symulację. Może być używany do tworzenia zadaszeń, paneli dachowych kurtyn i organicznych kszałtów itp.

Bryły obrotowe – projektowanie kształtu 2D, który poprzez swoją oś zostanie przekształcony w obiekt 3D. Można z niego tworzyć na przykład balustrady.

Modyfikacja brył 3D – przyciśnij alt + kliknięcie na bryłę, aby wybrać jej linie konturu do dalszej edycji (dodawanie zakrzywień, węzłów itp.)

Obsługa obiektów – tworzenie komponentów i obiektów z mniejszych elementów, co ułatwia tworzenie rozbudowanych modeli. Modele mogą być rozbite z powrotem do ich oryginalnych części.

Importowanie danych z SketchUp:

 

Archline.XP® może importować pliki .SKP, własny format pliku SketchUp. Po zaimportowaniu modele i tekstury zostaną dodane do własnego Centrum Projektowego Archline.XP® w celu późniejszego wykorzystania. Model może być rozbity za pomocą funkcji Edytuj/Modyfikuj/Rozbij.

Importowanie z  modeli z 3D Warehouse:

 

Archline.XP® łączy inne zewnętrzne biblioteki z 3D Warehouse. Dzięki temu generowane przez użytkownika modele 3D mogą być pobierane bezpośrednio do projektu. Program ostrzega, gdy chcesz pobrać obiekt z 3D Warehouse, który może zaburzyć Twój projekt (są one zbyt duże, mają zbyt wiele powierzchni, itp).

Eksport danych SketchUp:

 

Przez format pliku .SKP:

Modele Archline.XP® można zapisać do pliku .SKP, który następnie odczytać z powrotem w SketchUp. Model dociera do programu z geometrią i teksturami (które można znaleźć w zakładce Materiały w zakładce „W modelu”), oraz z nienaruszoną strukturą warstwy. Jednak jego dane BIM nie zostaną uwzględnione, ponieważ w momencie pisania niniejszego artykułu, format .SKP nie jest w stanie obsłużyć takich danych.

Przez format pliku .IFC:

Innym kanałem komunikacji może być certyfikowany format eksportowany z Archline.XP® .IFC, który będzie przenosił geometrię modelu, informacje i warstwy do SketchUp. Jednakże IFC nie jest w stanie komunikować się i przenosić tekstur ze sobą.

Udostępnianie formatów eksportowych:

 

Oba programy obsługują następujące modele 3D: .3DS™, .DWG™, .DXF, .FBX®, .IFC, .KMZ, .OBJ, .STL, .WRL.

Niektóre z tych formatów plików można wykorzystać do importu modelu do silników renderujących lub narzędzi wizualizacyjnych. To podkreśla, że zarówno SketchUp jak i Archline.XP® są w stanie zintegrować się z wieloma innymi programami, co jest konieczne, ponieważ, używamy wielu programów do określonych zadań projektowych.

 

Renderowanie:

 

Przy tworzeniu renderowanego obrazu z naszego modelu SketchUp, możemy polegać na produktach zewnętrznych, takich jak Vray lub na dowolnym oprogramowaniu, które jest w stanie importować powyższe formaty plików. Archline.XP® z kolei posiada wbudowany silnik renderujący, dzięki któremu możemy modelować i przeglądać produkt końcowy w tym samym środowisku. Chociaż render Archline.XP® jest w stanie samodzielnie tworzyć fotorealistyczne wizualizacje, może również łączyć się z silnikami renderującymi innych firm, jak wspomniano powyżej.

Podsumowanie:

Między Archline.XP® a SketchUp istnieje wysoki poziom interoperacyjności i transferu danych. Oznacza to, że:

Korzystając z Archline.XP® masz dostęp do 3D Warehouse, gdzie możesz korzystać z bogatego asortymentu modeli 3D przygotowanych przez innych projektantów.

Możesz importować swoje modele 3D wykonane w SketchUp prosto do Archline.XP®. Oznacza to, że możesz wykorzystać istniejące dane SketchUp.

Możesz również eksportować swój model budynku Archline.XP® z powrotem do SketchUp, w celu dalszego uszczegółowienia projektu, lub użyć narzędzi SketchUp, które mogą być lepiej dostosowane do konkretnego zadania.

Jest jednak jedna zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma programami. SketchUp rysuje ogólne modele 3D, podczas gdy Archline.XP® pracuje z parametrycznymi elementami budynku. Różnica ta staje się istotna, gdy szukasz możliwości tworzenia zestawień ilościowych, szacunków lub chcesz włączyć BIM do swojego przepływu pracy. SketchUp może do pewnego stopnia radzić sobie z tymi wyzwaniami samodzielnie lub polegać na różnych dodatkach i wtyczkach, aby wykonać zadanie. Nie oznacza to, że zadania związane z architekturą mogą być wykonywane tylko z Archline.XP®. Zamiast tego widzimy, że oba programy mogą się uzupełniać, a w razie potrzeby możemy wykorzystać oba do zadań, w których są one skuteczniejsze.

Posiadanie umiejętności pracy w SketchUp bardzo pomaga w rozpoczęciu pracy z Archline.XP® ponieważ istnieją podobieństwa w sposobie nawigacji w przestrzeni 3D lub w obsłudze modeli 3D. Jednak wcześniejsza wiedza z obsługi SketchUp nie jest wymogiem. Dzięki dużej ilości samouczków i webinarów, możesz szybko zmienić Archline.XP® w potężne narzędzie, albo będziesz go używać równolegle, lub zamiast SketchUp.

Dowiedz się więcej o tym, co oferuje Archline.XP®

SketchUp® jest znakiem towarowym należącym do Trimble Navigation Limited, USA

TMSYS Sp. z o.o.

Oficjalny dystrybutor oprogramowania 
Archline w Polsce

ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
wnetrza@archline-polska.pl
Dział handlowy 
Wnętrza
695 446 227
BIM
513 504 612
Pomoc techniczna
12 419 80 21
pomoc@tmsys.pl
POLECAMY RÓWNIEŻ
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram