POBIERZ DEMO

Porównanie do REVIT i ARCHICAD

Adam Feigl, ekspert w dziedzinie programów CAD/BIM, dokonał surowej oceny programu ARCHLine.XP. Podstawą była seria webinarium pt. „Gateway to BIM” („Brama do BIM”).

Spostrzeżenia :

Zanim zacząłem pracować w programie ARCHLine.XP obejrzałem 2 filmy: „ARCHLine.XP 2018 Features” i „ARCHLine.XP Gateway to BIM” – oba stanowią dobrą podstawę i zdecydowanie pomogły mi podczas rozpoczynania pracy w nowym środowisku. Postanowiłem otworzyć w programie istniejący projekt, by móc zapoznać się z interfejsem. Byłem zaskoczony szybkością programu w zakresie nawigacji 3D, która może być wzorem dla systemów, na których pracowałem dotychczas.

Swoje spostrzeżenia na temat pracy w ARCHLine.XP podzieliłem na poniższe kategorie:

 • Interfejs użytkownika
 • Zastosowanie ogólne
 • Narzędzia budowlane (3D)
 • Narzędzia do opisu (2D)
 • Biblioteki i obiekty

Co mnie zaskoczyło?

 • Narzędzia do planowania przestrzennego (siatka/topografia, narzędzia lokalizacyjne, ustalanie kierunku północy, studium zacienienia)
 • Tradycyjne narzędzia do budowy elementów architektonicznych (belki, słupy, rampy)
 • Narzędzia do opisu, włączając w to ustalanie szerokości linii,
 • Rozbudowana biblioteka obiektów
 • Ustawienia arkuszy wydruku
 • Wykonywanie przekrojów
 • Szczegóły konstrukcyjne
 • Wizualizacja 3D – póki co tylko zajrzałem do tej funkcji, ale jeszcze nie wykonałem żadnych wizualizacji.

ARCHLine.XP na pierwszy rzut oka przypomina program Revit, dzięki automatycznym liniom wymiarowym do rozstawiania obiektów.

Bardzo łatwe jest obracanie ścian i drzwi (klawisz F5 w ALXP, klawisz spacji w programie Revit).

Filtrowanie i zaznaczanie obiektów oraz edycja w oknie 3D były bardzo proste i w niektórych przypadkach łatwiejsze niż w środowisku 2D w programie Revit.

Jednak to jak ARCHLine.XP prezentuje rysunki, dobiera materiały, wykorzystuje warstwy i ich kombinacje oraz sama prezentacja obiektów w 3D (style wyświetlania) – to wszystko jest bliższe ArchiCADowi.

Myślę, że użytkownicy programu Revit czy ArchiCAD szybko poczuliby się komfortowo w środowisku ARCHLine.XP, które jednak nie wydaje się możliwe do dostosowania w tak szerokim zakresie jak we wcześniej wspomnianych programach.

Myślę, że ARCHLine.XP byłby szczególnie mile widziany pośród nowych użytkowników BIM, ponieważ jest o wiele prostszy w zakresie użycia narzędzi, a jednocześnie oferuje wszystkie niezbędne funkcje do kompletnego projektowania.

Biblioteki obiektów, narzędzia do opisu czy dostosowanie interfejsu to rozległy temat, na tę chwilę analiza ma wyłącznie charakter wstępny. Warto również śledzić filmy serii „Gateway to BIM” (Brama do BIM), aby jeszcze lepiej zapoznać się z zestawem narzędzi ARCHLine.XPs.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

PASEK WSTĄŻKI

Jest to obecnie powszechne rozwiązanie w wielu aplikacjach, a jednocześnie nowy dodatek do ARCHLine.XP w tym roku. Dzięki niemu mogłem łatwo lokalizować niezbędne polecenia.

ASYSTENT EDYCJI

Po kliknięciu na obiekt pojawia się ASYSTENT, podobny do palety w programie ArchiCAD, możliwe że została ona uproszczona aż nadto jeśli chodzi o wiele z często używanych opcji, takich jak przesuwanie, obracanie czy lustro, które wyświetla się po kliknięciu w ikonę ze strzałką.

Podoba mi się to, że ASYSTENT pozostaje w pobliżu miejsca kliknięcia – nie przesuwa się tak jak ma to miejsce w programie ArchiCAD – czasem ciężko ją tam znaleźć.

 

WIDOKI PEŁNOEKRANOWE I KAFELKOWE A WIDOKI KART

Bardzo podoba mi się uniwersalność w zakresie wyświetlania rzutów poziomych, elewacji czy widoków 3D – zarówno w formie pełnoekranowej, jak i w formie osobnych okien podobnie do programu Revit. Program ArchiCAD oferuje tylko pełne widoki oraz menedżer widoków w kartach podobnie jak w przeglądarce internetowej.

 

PODPOWIEDZI I SKRÓTY DO NARZĘDZI

Uważam, że pokazujące się podpowiedzi w zakresie użycia narzędzi są świetne i niezwykle ważne dla nowych użytkowników, nie posiada tego np. ArchiCAD, w Revicie natomiast podpowiedzi mają charakter animowany – w ARCHLine.XP statyczny.

Jedyną (wydawało by się prostą rzeczą), której mi brakuje jest podgląd skrótów klawiszowych do danej funkcji np. po najechaniu kursorem na funkcję. Jedynym sposobem jest klikniecie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji „Skróty klawiszowe”, co pozwala na otwarcie nowego okna dialogowego – jest to nieporęczne i czasochłonne.

 

 

EDYTOWANIE W TRYBIE 3D

Edycja w oknie 3D była bardzo wygodna, głównie dlatego, że łatwo można było odnaleźć poszczególne węzły obiektów – wygląda to podobnie jak w programie Revit, i jest zdecydowanie łatwiejsze niż proponuje to interfejs 3D ArchiCADa.

ZASTOSOWANIE OGÓLNE

SYSTEM PLIKÓW

Wygląda na to, że wszystko jest zapisywane do jednego pliku, podobnie jak w Revicie. Uważam, że jest to lepsze rozwiązanie niż w ArchiCADzie, gdzie pliki są połączone z biblioteką i istnieje ryzyko utracenia części projektu podczas przenoszenia go np. z komputera stacjonarnego na laptop

KONFIGURACJA SZABLONU / USTAWIENIA KONDYGNACJI

Trochę czasu spędziłem, aby poprawnie skonfigurować piętra w moim projekcie, jednak nie przeniosło się to do utworzonego przeze mnie pliku. Musiałem więc powtórzyć tą czynność. Bardzo podobała mi się jednak metodologia ustawień kondygnacji, ponieważ można globalnie kontrolować, jak mają przenikać się płyty i ściany. Dzięki takiej automatyzacji, po odpowiednim ustawieniu ścian, użytkownik będzie mógł zaoszczędzić sporo czasu kiedy nabierze już wprawy przy definicji tych elementów:

 • Krawędzie płyt są automatycznie zawijane, aby uzyskać poprawne wykończenie (tynk, okładziny zewnętrzne itp.). Jest to półautomatyczne w programie Revit, (opcje znajdują się w ustawieniach ścian), a całkowicie ręczne w ArchiCAD.
 • Umożliwienie płytom przecinać ścianę na wyższych kondygnacjach. Częstym przykładem jest okładzina z płytek imitujących cegły, w której cegły byłyby osadzane na zewnątrz, ale wewnętrzna konstrukcja szkieletowa byłoby przecięta drewnianą podłogą. To w teorii powinno sprawić, że wykonywanie przekrojów i szczegółów konstrukcyjnych będzie zdecydowanie szybsze.

ZAZNACZANIE OBIEKTÓW

Podoba mi się, że ARCHLine.XP przyjął metodę wybierania znaną z AutoCADa, gdzie jeśli przeciągniemy okno zaznaczania w prawo, to zostaną wybrane tylko te obiekty, które w całości znajdą się w ramce, jeśli natomiast zaznaczamy obiekty od lewej strony – wystarczy, aby obiekt został przecięty ramką zaznaczania.

Również wybór elementów, które się na siebie nakładają, jest znacznie łatwiejszy niż w przypadku programu ArchiCAD, ponieważ program ARCHLine.XP wykrywa nakładające się obiekty i można je łatwo wybrać poprzez ASYSTENTA.

ARCHLine.XP umożliwia również łatwe filtrowanie podobnie jak w programie Revit, różnicą jest to, że w Archline.XP najpierw stosujemy filtr, a w programie Revit najpierw wybieramy obiekty, a dopiero później stosujemy filtr.

KOPIOWANIE OBIEKTÓW

Kopiowanie obiektów działało dobrze i łatwo można było je kopiować/przesuwać z kondygnacji na kondygnację. Implementacja narzędzia jest jednak najlepsza w Archicadzie, ponieważ jest to po prostu CTRL+C i CTRL+V i automatycznie umieszcza obiekty w tym samym położeniu. Zarówno ARCHLine.XP, jak i Revit opierają się na wykorzystaniu określonych opcji ze wstążki/paska właściwości.

PRZYCIĄGANIE DO PUNKTÓW LOKALIZACJI ORAZ UŻYCIE KLAWISZA SHIFT

Działa to bardzo dobrze, podobnie jak ArchiCAD, który posiada znacznie lepsze rozwiązania niż Revit, w którym trudno jest rysować linie równolegle (brak funkcji klawisza shift w tym zakresie). Często używam tego klawisza do wyrównywania obiektów w pionie/poziomie, dzięki czemu mogę rysować linię równoległą ponad innym obiektem i użyć wciśniętego klawisza shift, aby wyrównywać obiekty w pionie.

DO UŻYTKU OGÓLNEGO – KONTYNUACJA

AUTOMATYCZNE LINIE WYMIAROWE

Linie wymiarów wyskakują automatycznie dla ścian/drzwi/okien tak jak w Revicie, dzięki czemu można po prostu zmienić wymiar, a drzwi zostaną przesunięte zgodnie z wprowadzoną wartością. Dzięki temu projektowanie jest znacznie szybsze – ArchiCAD nie oferuje tej możliwości.

ŚLEDZENIE PŁASZCZYZN ROBOCZYCH

Było łatwe do zastosowania w ramach rzutu poziomego, jednak wdaje się, że może być utrudnione w przypadku wykonywania większych, złożonych projektów.

Odnośnik płaszczyzn roboczych był również opcją globalną, podobną do ArchiCAD, jednakże program Revit oferuje podgląd określonych odnośników śladowych, co sprawia, że szczegóły na dolnych/górnych piętrach są bardzo proste, gdy można po prostu włączyć odnośnik śladowy i pozostawić go włączony, aby uzupełnić szczegóły.

STYLE WIZUALNE 3D

To oferowało mi znane opcje i było dla mnie bardzo intuicyjne, najlepszą funkcją była tutaj umiejętność podkładania.

Plan rzutu w oknie 3D, którego nie można łatwo wykonać w programie Revit lub ArchiCAD.

Nie jestem jednak pewien, czy często bym z niego korzystał.

Przekonałem się, że poruszanie się po przekroju 3D jest trudniejsze, ponieważ jest płynne, zazwyczaj można się przesunąć, inne programy do obracania, na przykład w celu ograniczenia ograniczeń do przyrostu o 90°, co uczyniłoby to lżejszym. W moim przykładzie próbowałem po prostu przesunąć wycięcie 3D z planu pionowego na poziomy pod kątem 90°.

TWORZENIE WIDOKÓW  3D

Jest to bardzo proste i wspaniałe, że można uzyskać podgląd na żywo perspektywy, której szukasz przed zapisaniem go, to jest o wiele lepszym narzędziem niż Revit, ale nie tak prostym jak metoda w ArchiCAD, która pozwala na przeglądanie modelu i możliwość zapisania dowolnego widoku 3D w oparciu o aktualne okno bez potrzeby używania kamery.

ZAMKNIĘCIE POLILINI

Niewielkim zaskoczeniem było to, że aby zakończyć pracę z zamkniętymi pętlami, trzeba było nacisnąć klawisz Enter na klawiaturze, zamiast pojedynczego lub podwójnego kliknięcia myszką. Jest to unikalne rozwiązanie w ARCHLine.XP.

Muszę to dokładniej zbadać w ARCHLine.XP, aby zobaczyć, jak radzi sobie z izolacją i tymczasowymi skórami. To jest jedno najlepszych funkcji w Revit, gdzie masz możliwość szybkiego „pośpiesznego ukrywania” HH lub „pośpiesznej izolacji” HI . Aby przywrócić model do normalnego stanu, należy pracować lub sprawdzać szczegóły w 3D, a następnie ukryć zwrot (Hide Return) HR. Jest to ogromna oszczędność czasu w porównaniu z ArchiCAD, który posiada własne metody izolacji, które ostatecznie nie są aż tak skuteczne jak poprawki do wstawiania.

NARZĘDZIA BUDOWLANE (3D)

ŚCIANY

Dobrze byłoby mieć australijskie ściany zespolone wbudowane w oprogramowanie, ponieważ istniejące typy ścian nie byłyby używane w ogóle. Tworzenie nowego typu ściany było znane innym programom, ale nie było aż tak oczywiste jak kopiowanie z podobnego typu do tworzenia nowego stylu, więc zamiast tego skopiowałem już istniejący.

DRZWI / OKNA

Wbudowana biblioteka jest bardzo dobra i oferuje większość typów drzwi i okien, z których korzystałbym codziennie. Jest to o wiele lepsze niż wdrożenie rodziny w Revit i być może tak rozbudowane, jak oferowanie ArchiCADa. Zauważyłem, że użycie opcji architraw nie jest tak elastyczne jak ArchiCAD. Podobało mi się również, że można łatwo umieścić okna / drzwi względem lewo, prawo lub środek w ścianie, naciskając klawisz F5, aby przełączać się między poszczególnymi wariantami wstawienia.

DACH

To fenomenalna i wiodąca klasa sama w sobie. Nigdy nie widziałem czegoś tak dokładnego i łatwego do ukończenia, że automatycznie generowany jest złożony system dachowy tworzy gotowy dach, obejmujący natychmiast złożone dachówki i elementy dekarskie, oferując szeroką gamę typów dachu. Jednak w przeciwieństwie do wideo, nie mogłem zmusić ścian do przycięcia na dach, więc mogłem je umieścić tylko pod / nad dachem. Konieczne jest odświeżenie widoku 3D.

SCHODY I BALUSTRADA

Narzędzie do tworzenia schodów było proste w obsłudze, ale za pierwszym razem nie wiedziałem, jak się do niego zabrać.

Nie edytowalny stosunek stopnia do p[odstopnia, dobrze byłoby mieć takie same możliwości blokowania jak w innych programach w tym celu. Ponadto, moim zdaniem byłoby łatwiej, gdyby wszystkie ustawienia zostały odblokowane na początku, gdy rozpocząłem pracę.

Zwiększenie rozmiaru schodów było możliwe po odblokowaniu długości schodów.

Podobała mi się funkcja automatycznego wycinania płyt w schodach.

BALUSTRADA

Balustrady były łatwiejsze w użyciu niż narzędzie do schodów i dobrze się stało, że można było dobrać poręcze automatycznie w narzędziu do tworzenia schodów, jednak ta implementacja była tylko i wyłącznie włączana/wyłączana, więc nie mogłem kontrolować wysokości lub rozstawu balustrad, co ma decydujące znaczenie w przepisach BCA.

Ogólnie rzecz biorąc, funkcja ta jest dobrze rozwinięta w porównaniu z Revit & ArchiCAD. Praca z przesunięciami i wysokościami była kłopotliwa podczas regulacji.

Gotowa biblioteka Balustrad wyglądała na rozbudowaną  lecz trudną.

NARZĘDZIA DO OPISU (2D)

TYPY KRESKOWAŃ

Nie było aż tak wiele stylów do wyboru zwłaszcza tych, których używam zazwyczaj w Australii.

Tworzenie nowych styli czy nawet edytowanie już istniejącego nie jest intuicyjne. Nie udało mi się też, na płytach zastosować opcje powierzchniowe, tak jak to zwykle robię w programie Revit & ArchiCAD.

WYMIAROWANIE

Jest to kolejny obszar, w którym ARCHLine.XP wyróżnia się tym, że generuje wszystkie wymiary jednocześnie, co obejmuje również oddzielny obszar linii wymiarowych dla:

 • Cała ściana
 • Uwzględnienie zewnętrznych otworów okiennych/drzwiowych.
 • Wymiary ścian wewnętrznych.

Moim zdaniem jest to metoda wiodąca w tej klasie i znacznie szybsza niż Revit & ArchiCAD.

BIBLIOTEKI I OBIEKTY

BIBLIOTEKI MODELI

Wbudowana biblioteka jest bardzo dobra i oferuje większość typów drzwi i okien, z których korzystałbym na co dzień. Jest to daleko idące lepsze niż wdrożenie rodzin przez Revit i być może tak obszerne, jak oferuje ArchiCAD. Przekonałem się, że korzystanie z opcji architraw nie tak elastycznych, jak w przypadku programu ArchiCAD.

BIBLIOTEKA MATERIAŁÓW

Jest o wiele bardziej przyjazna dla użytkownika, ponieważ materiały są pogrupowane według użycia i wyświetlane za pomocą dużych graficznych miniatur podglądu.

Zarówno Revit jak i ArchiCAD nie oferują w ogóle dobrych podglądów. Wydawało się, że jest więcej użytecznych materiałów, które pojawiły się jako domyślnie w ARCHLine.XP, a to byłoby znacznie łatwiejsze w użyciu dla nowych użytkowników oprogramowania CAD.

TMSYS Sp. z o.o.

Oficjalny dystrybutor oprogramowania 
Archline w Polsce

ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
wnetrza@archline-polska.pl
Dział handlowy 
Wnętrza
695 446 227
BIM
513 504 612
Pomoc techniczna
12 419 80 21
pomoc@tmsys.pl
POLECAMY RÓWNIEŻ
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram