POBIERZ DEMO

ARCHLine.XP to jedyne oprogramowanie na rynku, które pozwala kompleksowo zająć się architekturą przestrzenną, jak i projektowaniem wnętrz. Zakres oprogramowania umożliwia zarówno architektom, jak i projektantom wykonywanie projektów w swoich dziedzinach, a nawet uczestnictwo w projektach większej skali. W poniższym przykładzie zobaczymy, jak ARCHLine.XP pomaga w złożonym zadaniu: tworzeniu planów oświetlenia, zarządzaniu źródłami światła i budowaniu dokładnych zestawień ilości elementów oświetleniowych.

 

 


Źródło: https://archlinebim.es/archline-iluminacion-arquitectonica-bim

 

Dlaczego warto używać ARCHLine.XP do tworzenia planów oświetlenia?

ARCHLine.XP obsługuje do 22 różnych typów plików, które można zaimportować (m.in.: 3DS, SKP, OBJ, FBX, RVT, RFA, DWG, DXF). Daje nam to gwarancję bezproblemowej współpracy z każdym współautorem lub innym projektantem, niezależnie od używanego oprogramowania.

Możesz pobrać gotowe lampy i inne modele z repozytorium BIMobject.com lub znanego 3DWarehouse, bezpośrednio do naszego projektu i łatwo przekształcić je w elementy oświetleniowe. Poprzez obsługę plików w formacie IFC projekty wykonane przez ARCHLine.XP można wczytywać do programów obliczeniowych, takich jak Dialux, Relux, czy AGI 32.

W programie możemy tworzyć plany oświetlenia, schematy elektryczne a także dokładne zestawienia ilościowe. Dzięki integracji danych fotometrycznych i innych informacji producenta z naszymi obiektami, model będzie zawierał wszystkie niezbędne i istotne informacje.

Do wizualizacji architektonicznej możesz użyć ARCHLine.XP LIVE: ten prosty i potężny silnik renderujący czasu rzeczywistego daje świetne rezultaty, dokładnie odczytując wstępnie ustawione parametry oświetlenia.

 

Źródło: https://archlinebim.es/archline-iluminacion-arquitectonica-bim

 

Poniżej przedstawiono typowy proces tworzenia projektu oświetlenia. Omówimy w nim, skąd można czerpać odpowiednie dane fotometryczne, jak włączyć dane do modelu i jak możesz przedstawić wyniki końcowe.

 

1. POBIERANIE OBIEKTÓW DO PROJEKTU

 

- 3DWarehouse: ARCHLine.XP łączy się bezpośrednio z Galerią 3DWarehouse (modele w formacie SKP), prawdopodobnie największą kolekcją obiektów 3D stworzonych przez użytkowników. Chociaż obiekty w tej galerii 3D nie posiadają samych właściwości BIM, możemy później dodać te właściwości do obiektów. Wystarczy znaleźć potrzebne modele i pobrać je bezpośrednio do swojego projektu/sceny.

 

Źródło: https://archlinebim.es/archline-iluminacion-arquitectonica-bim

 

3DWarehouse to doskonałe źródło modeli tworzonych przez użytkowników. Można używać filtrów, aby śledzić rozmiar pliku i liczbę powierzchni, tak by model nie był zbyt „ciężki”.

 

- BIMobject.com:  ta biblioteka elementów BIM umożliwia pobieranie lamp od różnych producentów. Zwykle oferuje obiekty w formacie Revit (RFA), SketchUp (SKP), lub w formatach plików IFC. Jeśli pracujesz z BIMobject.com (lub jakąkolwiek podobną platformą, na której można znaleźć elementy BIM), to pobrane obiekty zachowają parametry, tak jak zapisali je producenci. Należy zauważyć, że w przypadku rodzin Revit, ARCHLine.XP pozwala również usunąć niepotrzebne części modelu, zachowując te najważniejsze i umożliwiając włączenie tych, których potrzebujesz.

 

Źródło: https://archlinebim.es/archline-iluminacion-arquitectonica-bim

 

Biblioteka BIMobject.com to doskonałe źródło modeli rzeczywistych produktów. Możesz filtrować elementy według producenta.

 

- Strony internetowe producentów: to inna opcja pozyskiwania elementów BIM, a więc bezpośrednio ze strony internetowej producenta danego produktu. Przeważnie oferują one obiekty Revit (RVT, RFA) lub inne obiekty 3D (na przykład pliki OBJ, 3DS). ARCHLine.XP jest w stanie z powodzeniem zaimportować większość formatów plików z tych źródeł.

 

Źródło: https://archlinebim.es/archline-iluminacion-arquitectonica-bim

 

Większość znanych producentów posiada swoje produkty w postaci modeli 3D. Poszukaj potrzebnego elementu i pobierz go wraz z arkuszem danych technicznych.

 

2. ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI

 

- Parametry: w programie możesz dodawać parametry do modeli lamp, których potrzebujesz (strumień świetlny w luxach, źródło światła, temperatura barwowa, wskaźnik reprodukcji kolorów itp.). Zalecamy również dodanie parametru „adres url”, aby móc odnaleźć arkusz danych technicznych online na stronie producenta lub w danym folderze np. na naszym Dysku Google.

 

Źródło: https://archlinebim.es/archline-iluminacion-arquitectonica-bim

 

- Przekształcanie modeli w oświetlenie BIM: dzięki ARCHLine.XP mamy możliwość przekształcenia prostych obiektów 3D w pełnoprawne, parametryczne elementy oświetleniowe BIM. Wystarczy zaznaczyć obiekt, kliknąć menu kontekstowe (PPM – Prawy Przycisk Myszy) i wybrać pozycję „Oświetlenie”. Tam można dodać/edytować wybrane źródło światła, a następnie wyznaczyć odpowiedni typ mocowania. Po zdefiniowaniu obiektu jako lampy ikona żarówki pojawi się na obiekcie i na jego miniaturze, wskazując, że obiekt jest teraz wyposażony w źródło światła.

 

Źródło: https://archlinebim.es/archline-iluminacion-arquitectonica-bim

 

- Dane fotometryczne: w programie ARCHLine.XP możesz przyporządkować dane fotometryczne do danego modelu 3D za pomocą dostępnych źródeł światła takich jak żarówki klasyczne, LED, czy parametryczne charakterystyki IES i inne. ARCHLine.XP jest wyposażony w wiele predefiniowanych źródeł światła, ale zawsze możesz dodać/stworzyć własne, choćby na podstawie już istniejących. Pamiętaj, że „nesting” (osadzenie) elementów takich jak transformatory, sterowniki i inne komponenty też jest możliwe. W tym celu należy je utworzyć i włączyć do modelu w trybie szkicowania, w którym obiekty mogą być modyfikowane.

 

Źródło: https://archlinebim.es/archline-iluminacion-arquitectonica-bim

 

- Pozycjonowanie obiektów: umieszczając obiekty (w naszym przypadku lampy) możesz je dowolnie rozmieścić lub przypisać do innych modeli/obiektów. W naszym przykładzie mocujemy lampę do sufitu podwieszanego, tak aby łatwiej zarządzać całością zespołu sufit-lampa. ARCHLine.XP oferuje możliwość wpuszczania (lub zagnieżdżania) elementów w suficie podwieszanym. Po umieszczeniu elementów w ten sposób, oprawa będzie częścią sufitu podwieszanego i odziedziczy również odpowiednie ustawienia warstw.

 

Źródło: https://archlinebim.es/archline-iluminacion-arquitectonica-bim

 

3. WYMIANA DANYCH IFC

 

Jedną z mocnych stron pracy w środowisku BIM jest otwartość na inne platformy. Zobaczmy, jak informacje przepływają do i z programu ARCHLine.XP.

- Import: ARCHLine.XP ułatwia importowanie plików IFC z dowolnej platformy BIM lub oprogramowania BIM. Skorzystamy dzięki temu ze źródeł informacji, które są już dla nas dostępne w formacie pliku IFC: w naszym kontekście oznacza to, że możesz importować produkty ze świata rzeczywistego do naszego rzutu, oszczędzając w ten sposób czas na modelowanie. W ten sposób można również wprowadzić gotowe projekty architektoniczne i skupić się na wnętrzach.

 

Źródło: https://archlinebim.es/archline-iluminacion-arquitectonica-bim

Importowanie pliku z projektem architektonicznym pozwala zaoszczędzić dużo czasu na modelowanie.

 

- Eksport: dzięki ARCHLine.XP możesz również eksportować model 3D poprzez format IFC do różnych programów dostępnych na rynku, które zajmują się obliczeniami oświetlenia. W tym przykładzie wybraliśmy Dialux. Widać, że dzięki zgodności pliku IFC dostajemy kompletną strukturę plików, także różne modele i wszystkie inne zintegrowane obiekty są zachowane. Nie ma potrzeby ponownie osadzać opraw. Po prostu wykonaj transkrypcję plików IES i ustal lokalizacje obliczeń.

 

Źródło: https://archlinebim.es/archline-iluminacion-arquitectonica-bim

 Dzięki możliwościom  formatu  IFC żadne informacje nie zostaną utracone.

 

4. DOKUMENTACJA

 

Tworząc projekt oświetlenia, może okazać się, że będziesz zmuszony skorzystać z wielu programów, co nie jest oczywiście wydajnym sposobem pracy. Dlatego ważne jest, aby programy takie jak ARCHLine.XP oferowały kompletny pakiet rozwiązań, który zawiera: modelowanie 3D, rysunki 2D, schematy elektryczne i rysunki, szczegóły konstrukcyjne, zarządzanie oświetleniem, tworzenie moodboardów. Wszystko w jednym środowisku.

 

- Oświetlenie: w ARCHLine.XP istnieje szeroka gama możliwości umieszczenia: lamp, świecących tekstów 3D, czy taśm LED. Możesz także ustalić rodzaj mocowania (umiejscowienie modelu) i inne akcesoria oświetleniowe.

 

Źródło: https://archlinebim.es/archline-iluminacion-arquitectonica-bim

 

- Plany oświetlenia: w programie możesz tworzyć obwody elektryczne, przypisując odpowiednie przełączniki do lamp lub innego sprzętu elektrycznego. Dobre zarządzanie warstwami rysunku/projektu jest kluczem do czytelnego i zorganizowanego schematu elektrycznego. Kolejną mocną stroną zestawu narzędzi ARCHLine.XP „Plan oświetlenia” jest to, że śledzi, które lampy i przełączniki są już podpięte, a które nie, tak aby zminimalizować błędy projektowe. W następnym kroku możemy obliczyć szacunkową moc wbudowaną dla konkretnego pomieszczenia.

 

Źródło: https://archlinebim.es/archline-iluminacion-arquitectonica-bim

Graficzne opisy i logiczna struktura oświetlenia - czytelny plan oświetlenia.

 

- Akcesoria elektryczne: do naszego projektu możemy włączyć przełączniki i gniazda oraz inne elementy elektryczne. Określ symbol 2D dla swojego przedmiotu i wyposaż dane akcesorium w informacje, takie jak numer przedmiotu, cena itp.

 

- Adnotacje: umieszczając w programie: adnotacje, etykiety i teksty, możemy  dodać dalsze informacje do naszego projektu.

 

Źródło: https://archlinebim.es/archline-iluminacion-arquitectonica-bim

 

5. KORZYSTANIE Z SKRZYNKI NARZĘDZIOWEJ MEP

 

Oprogramowanie ARCHLine.XP oferuje wstępne wymiarowanie, lokalizację oraz układ prostych części MEP. W tym przykładzie używamy kreatora MEP do tworzenia sieci okablowania dla naszego projektu oświetlenia. Uwzględniamy modelowanie odcinków kablowych, korytek oraz wbudowanie złączek do naszych opraw. Dzięki opcji „nadpisań graficznych” można rozróżnić różne instalacje i systemy za pomocą wybranych kolorów.

 

Źródło: https://archlinebim.es/archline-iluminacion-arquitectonica-bim

 Narzędzia MEP można wykorzystać do stworzenia planu okablowania dla naszych zewnętrznych źródeł światła.

 

6. WYMIAROWANIE I ZESTAWIENIA

 

ARCHLine.XP umożliwia wykonanie wszelkich pomiarów, wymiarowania oraz obliczeń elementów jakie posiadamy w projekcie. Korzystając z narzędzia „Pokój i powierzchnia” można wyszczególnić, w jakiej konkretnej przestrzeni znajduje się dana oprawa/lampa. Oczywiście ta metoda wymaga od nas dobrego zarządzania treścią projektu i odpowiedniej nomenklatury jego elementów. Na szczęście ARCHLine.XP oferuje również narzędzia do tych celów. Kiedy skończymy nasze działania, istnieje możliwość zebrania wszystkich informacji w arkuszu Excel, co może okazać się przydatne w zamówieniu konkretnych lamp i określeniu kosztów.

 

Źródło: https://archlinebim.es/archline-iluminacion-arquitectonica-bim

 

7. WIZUALIZACJA PROJEKTU OŚWIETLENIOWEGO

 

Zobaczmy efekt końcowy! Jeśli chodzi o wizualizację architektoniczną, oprogramowanie do prezentacji w czasie rzeczywistym ARCHLine.XP LIVE daje nam świetne rezultaty. ARCHLine.XP LIVE odczytuje dane fotometryczne przypisane do modeli lamp w modelu, więc wszystkie światła są całkiem realistyczne. Program (LIVE) daje nam również możliwość konfiguracji oraz modyfikacji: pozycji i typu oświetlenia, włączania i wyłączania światła, tworzenia filmów, panoram 360 czy wirtualnych spacerów.

 

Źródło: https://archlinebim.es/archline-iluminacion-arquitectonica-bim

ARCHLine.XP LIVE w akcji, wizualizacja rzeczywistego oświetlenia.

 

Dzięki programowi ARCHLine.XP zyskujesz dostęp do wszystkich elementów potrzebnych, do realizacji projektów oświetleniowych i nie tylko. Kliknij tutaj (link: https://youtu.be/EOnLKRSol54), aby uzyskać bardziej dogłębną analizę tego, jak ARCHLine.XP może pomóc w zarządzaniu takimi zadaniami.

 

 

 

Przygotował: Sam Abaga

ARCHline.XP Spain

Źródło: https://archlinebim.es/archline-iluminacion-arquitectonica-bim

TMSYS Sp. z o.o.

Oficjalny dystrybutor oprogramowania 
Archline w Polsce

ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
wnetrza@archline-polska.pl
Dział handlowy 
Wnętrza
695 446 227
BIM
513 504 612
Pomoc techniczna
12 419 80 21
pomoc@tmsys.pl
POLECAMY RÓWNIEŻ
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram