POBIERZ DEMO

Jest to przydatny poradnik, ukazujący w jaki sposób wykorzystać własne umiejętności projektowe podczas pracy w ARCHLine.XP. Nawet jeśli jesteś początkującym użytkownikiem programów CAD, warto go przeczytać, aby wiedzieć, jakie są różnice/podobieństwa między programami. Dzisiejszy temat: porady i wskazówki dla użytkowników SketchUp.

KLUCZOWE RÓŻNICE MIĘDZY ARCHLINE.XP I SKETCHUP:

ZAKRES
  • ARCHLine.XP dla profesjonalnych projektantów

ARCHLine.XP to oprogramowanie do projektowania BIM, której jest precyzyjnie dostrojone do projektowania architektonicznego, projektowania wnętrz oraz produkcji mebli – to jedno oprogramowanie  zawierające wszystkie istotne funkcje niezbędne do pracy, z wbudowanym silnikiem renderującym. Oferuje tradycyjny styl projektowania, w którym tworzymy rzeczywistyczny model konstrukcji.

  • SketchUp na początkowych etapach projektowania

SketchUp z drugiej strony to uniwersalne, intuicyjne narzędzie do modelowania 3D z licznymi dodatkami i rozszerzeniami, które pozwalają zawęzić zakres do określonej profesji (architektura, projektowanie wnętrz itp.). Jest przeznaczony do wykonywania głównie koncepcji.

SYSTEM PRACY

SketchUp koncentruje się na modelu 3D, który nie zawsze spełnia wymagania dokumentacji projektowej. Takie podejście jest korzystne dla modeli koncepcyjnych ale wprowadzenie niezbędnych zmian  bez narażania standardów budowlanych i zachowania dokładności może okazać się trudne.

ARCHLine.XP dzięki odpowiedniej funkcjonalności zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do przygotowania dokumentacji projektowej w postaci planów pięter, widoków 3D i przekrojów /elewacji jak również pozwala na wykonanie realistycznego modelu 3D.

Dodatkowo do każdego elementu architektonicznego możemy przypisać odpowiednie parametry (materiał, współczynnik przenikania ciepła itd.) jak i ustalić sposób wyświetlania, kreskowanie itp.

Dalsze różnice między oprogramowaniami dokładniej omówimy w kolejnych sekcjach

WYMIANA DANYCH BIM

W ARCHLine.XP tworzymy model centralny (BIM), z którego pochodzą wszystkie obliczenia, zestawienie ilościowe materiałów, przekroje, elewacje. SketchUp posiada funkcje umożliwiające wyposażenie modeli w niezbędne dane ale musimy skorzystać z dodatkowych rozszerzeń – dla przykładu BIMup dla SketchUp do pracy z parametrami BIM oraz Trimble Connect do obsługi modeli BIM w ramach projektu.

Przyjrzyjmy się teraz funkcjom ARCHLine.XP i rozłóżmy je na części pierwsze, aby zobaczyć, gdzie leżą dalsze podobieństwa/różnice.

INTERFEJS I NAWIGACJA

Istnieją znaczne podobieństwa w zakresie interfejsu i nawigacji między ARCHLine.XP i SketchUp, ponieważ oba są zgodne ze standardami CAD, jak również standardami modelowania. Najczęściej używane narzędzia znajdują się na pasku narzędzi (ARCHLine.XP grupuje swoje funkcje w tzw. wstążkach), są też dodatkowe okna (design center, właściwości), które można przypiąć do obszaru roboczego, aby łatwo można było znaleźć to, czego potrzebujesz.

PODOBIEŃSTWA/RÓŻNICE INTERFEJSU
SketchUp ARCHLine.XP
Wygląd obszaru roboczego Widok ogólny 3D, w którym wykonujesz większość swojej pracy Połączony widok 2D + 3D z opcjonalnymi kolejnymi widokami (przekroje, elewacje itp.)
Widok modelu Perspektywa domyślna (z innymi projekcjami jako opcjonalna) Domyślnie aksonometryczny (z opcjonalną perspektywą)
Zarządzanie teksturami, zawartością Różnorodne „palety”, w których przechowywane są dodatkowe elementy projektu Design Center do zarządzania obiektami i teksturami, Okno właściwości dla parametrów BIM

Różnice w interfejsie wynikają z tego, że ARCHLine.XP jest skierowany do 3 konkretnych branż jednocześnie (architektura, projektowanie wnętrz i mebli), które wymagają specjalistycznych narzędzi.

PODOBIEŃSTWA/RÓŻNICE NAWIGACJI
SketchUp ARCHLine.XP
Przesuwanie shift + scroll scroll
Obracanie scroll shift + scroll
Skróty klawiszowe/komendy obsługuje obsługuje
2 - kierunkowy moduł, zaznaczania obsługuje obsługuje
RÓŻNICE W TWORZENIU DOKUMENTACJI

W programie SketchUp zaczynamy pracę od rysowania wielokątów 2D, które możemy wyciągać/przesuwać/wycinać, a następnie łączyć komponenty, aż uzyskamy pożądany kształt. Program nie rozróżnia automatycznie generowanych kształtów i modeli na podstawie ich roli, jakiegokolwiek innego aspektu, czy logicznego podziału. Następuje to na późniejszym etapie i trzeba to wykonywać ręcznie, tworząc komponenty i grupy oraz używając klasyfikatorów do wyznaczania właściwości i ról. Jeśli taka dodatkowa ręczna obróbka nie jest wykonywana – ani w samym programie, ani za pomocą rozszerzeń – to to, czy dana bryła jest ścianą, czy meblem, zależy jedynie od wyglądu elementu.

W ARCHLine.XP zaczynamy rysować od wybrania elementu budynku, który mamy zamiar utworzyć, a który będzie miał zdefiniowaną role. Wybieramy spośród narzędzi parametrycznych takich jak ściana, płyta, okna, drzwi, dachy, fronty mebli itp. Dla każdego elementu są predefiniowane style, a w razie potrzeby możemy stworzyć włąsne. Oprogramowanie myśli zadaniowo – ma wyznaczone narzędzia do tworzenia elementów o konkretnym przeznaczeniu. Na przykład moduł meblowy - pozwala na tworzenie inteligentnych, parametrycznych elementów zabudowy (patrz zdjęcie), narzędzie do układania płytek wykonuje zestawienie materiałowe a funkcja pomieszczenia pozwala na obliczenie powierzchni  itp.

Meble parametryczne ARCHLine.XP posiadają niezbędną elastyczność
i parametry potrzebne do demonstracji przyszłych funkcji

DOKUMENTACJA: ZESTAWIENIA I PRZEKROJE

Różnica w tworzeniu modelu w oparciu o tworzenie brył (SketchUp) a wprowadzaniu elementów parametrycznych (ARCHLine.XP) staje się bardzo istotna, gdy chcemy stworzyć zestawienie ilościowe, potrzebujemy wyodrębnić informacje BIM lub wykonać przekroje.

ARCHLine.XP robi to natywnie, ponieważ rysowane przez niego modele są wyposażone w niezbędne informacje, z możliwością dodawania dalszych parametrów, które będą umieszczane w zestawieniach. W SketchUp możemy wyposażyć nasze grupy i komponenty w pola danych oraz atrybuty, pod warunkiem, że mamy odpowiednią konfigurację szablonu. Jeśli jednak chcemy wygenerować raporty w konfigurowalnym formacie, pasującym do konkretnej branży, musimy ponownie polegać na dodatkowych wtyczkach, takich jak wspomniany wcześniej BIMup dla SketchUp, Estimator lub Profile Builder 2.

To samo dotyczy przekrojów i elewacji: SketchUp oferuje narzędzia do tworzenia szkiców z naszych modeli. Jeśli jednak potrzebujemy architektonicznych rysunków CAD z kreskowaniem, znowu musielibyśmy polegać na rozszerzeniach – jako świetny przykład przychodzi na myśl Skalp. Z drugiej strony ARCHLine.XP wykorzystuje centralny model 3D, z którego wszystkie przekroje, elewacje, widoki ścian pochodzą z oprogramowania, jako widoki  lub jako rysunki CAD, pozostając w stałym połączeniu z modelem.

PODOBIEŃSTWA W MODELOWANIU

Jeśli chodzi o tworzenie obiektów 3D, poniższe funkcje ARCHLine.XP działają podobnie jak w SketchUp.

Wytłocz profil - umożliwia wybranie powierzchni, narysowanie na niej wielokąta i wciągnięcie go w wybranym kierunku (skierowany do wewnątrz lub zewnątrz)..

Wyciągnij – pozwala narysować wielokąt w przestrzeni 3D i wyciągnąć go w dowolnym kierunku.

Powierzchnie o dowolnym kształcie – po umieszczeniu wielokąta 2d jesteśmy w stanie zmienić obwiednie, przesunąć dowolny punkt w dowolnym kierunku i nadać mu odpowiednią wysokość. Funkcja może być użyta do tworzenia zadaszeń, połaci dachowych itp.

Bryły (obrót) – tworzenie konturu  2D, który zostanie przekształcony w bryłę 3D poprzez obrót wokół osi. Może służyć do tworzenia tralek.

Filmik ukazujący niektóre narzędzia 3D ARCHLine.XP do tworzenia parametrycznej tralki

Modyfikacja brył 3D – alt + kliknięcie na bryłę, aby wybrać jej kontury do dalszej edycji (fazowanie, zaokrąglanie, dodawanie punktów referencyjnych itp.).

Operacje na obiektach – twórz komponenty i obiekty z mniejszych elementów, ułatwiając budowanie skomplikowanych modeli. Modele można rozbić z powrotem do ich oryginalnych części.

IMPORTOWANIE DANYCH SKETCHUP
  • IMPORTOWANIE ZE SKETCHUP

ARCHLine.XP może importować pliki .skp,, SketchUp tylko własny format plików. Po zaimportowaniu modele i tekstury zostaną dodane do zakładki design center ARCHLine.XP do późniejszego wykorzystania. Model można rozbić za pomocą funkcji Edytuj/Modyfikuj/Rozbij w celu przetworzenia.

  • IMPORTOWANIE Z 3D WAREHOUSE

ARCHLine.XP łączy się również – między innymi z zewnętrznymi bibliotekami – z 3D Warehouse. Dzięki temu modele 3D mogą być pobierane bezpośrednio do ARCHLine.XP. Program ostrzega, gdy pobrane obiekty  mogą wpłynąć na szybkie działanie programu (są za duże, mają zbyt wiele powierzchni itp.).

EKSPORTOWANIE DO SKETCHUP
  • ZA POMOCĄ FORMATU .SKP

Modele ARCHLine.XP można zapisać w formie pliku .skp, który następnie można wczytać z powrotem do programu SketchUp. Model wczytuje się do programu SketchUp z zachowaną geometrią i teksturami (które można znaleźć w karcie Materiały w sekcji „W modelu”) oraz z nienaruszoną strukturą warstw. Jednak jego dane BIM nie zostaną uwzględnione, ponieważ w chwili pisania tego artykułu format .skp nie był w stanie obsłużyć takich danych.

  • ZA POMOCĄ FORMATU PLIKU .IFC

Innym kanałem komunikacji może być certyfikowany przez ARCHLine.XP format eksportu .ifc, który przenosi geometrię modelu wraz z informacjami do programu SketchUp. Jednak format .ifc nie ma możliwości zachowania tekstur.

WSPÓLNE FORMATY EKSPORTU

Istnieje wiele nakładających się formatów plików, które eksportowane są do formatu ARCHLine.XP oraz SketchUp. Oba programy obsługują następujące modele 3D: .3DS, .dwg, .dxf, .fbx, .ifc, .kzm, .obj, .stl oraz .wrl.

Niektóre z tych formatów plików mogą być używane do importowania modelu do silników renderujących lub narzędzi wizualizacji. To udowadnia, że zarówno SketchUp, jak i ARCHLine.XP są w stanie zintegrować się z wieloma innymi programami, co jest konieczne, ponieważ często używa się kilku programów do zadań projektowych.

RENDERING

Jeśli chodzi o tworzenie renderowanego obrazu z modelu SketchUp to musimy polegać na produktach zewnętrznych, takich jak V-ray lub dowolnym oprogramowaniu, które jest w stanie importować powyższe formaty plików. Natomiast ARCHLine.XP ma wbudowany silnik renderujący, za pomocą którego możemy tworzyć wizualizacje wewnątrz programu. Chociaż moduł renderujący ARCHLine.XP jest w stanie samodzielnie tworzyć fotorealistyczne wizualizacje, to może również łączyć się z innymi programami renderującymi innych firm, jak wspomniano powyżej.

PODSUMOWANIE

Między ARCHLine.XP i SketchUp istnieje wysoki poziom korelacji i wzajemnego przesyłania danych. To znaczy, że:

Korzystając z ARCHLine.XP uzyskujesz dostęp do 3D Warehouse, z której możesz wykorzystywać bogactwo modeli 3D przygotowanych przez innych projektantów.

Możesz importować modele 3D wykonane w SketchUp bezpośrednio do ARCHLine.XP. Oznacza to, że możesz wykorzystać istniejąca dane utworzone w programie SketchUp.

Możliwe jest również wyeksportowanie modelu budynku ARCHLine.XP z powrotem do programu SketchUp, aby bardziej szczegółowo opisać projekt lub użyć narzędzi SketchUp, które mogą być lepiej dostosowane do określonego projektu.

Istnieje jednak jedna zasadnicza różnica między tymi dwoma programami. SketchUp rysuje ogólne modele 3D, podczas gdy ARCHLine.XP pracuje z architektonicznymi elementami parametrycznymi. Ta różnica jest bardzo istotna, gdy chcemy tworzyć zestawienia ilościowe, zestawienia parametrów BIM lub przy wykonywaniu przekroi i widoków. SketchUp może w jedynie pewnym stopniu sprostać tym wyzwaniom samodzielnie lub polegać na różnych dodatkach i wtyczkach.

Posiadanie umiejętności w obsłudze SketchUp jest bardzo pomocne, gdy zaczynasz pracę z ARCHLine.XP, ponieważ istnieją podobieństwa w sposobie nawigacji w przestrzeni 3D oraz w obsłudze modeli 3D. Jednak wcześniejsza znajomość programu SketchUp nie jest wymagana. Dzięki dużej liczbie samouczków i webinariów oraz wysokiej intuicyjności programu możesz szybko przejść na ARCHLine.XP.

Dowiedz się więcej o tym, co oferuje ARCHLine.XP!

SketchUp® to znak towarowy należący do Trimble Navigation Limited, USA

Autodesk®, 3DS Max®, DWG, FBX® są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Autodesk, Inc. i/lub jej spółek zależnych i/lub oddziałów w USA i innych krajach

TMSYS Sp. z o.o.

Oficjalny dystrybutor oprogramowania 
Archline w Polsce

ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków
wnetrza@archline-polska.pl
Dział handlowy 
Wnętrza
695 446 227
BIM
513 504 612
Pomoc techniczna
12 419 80 21
pomoc@tmsys.pl
POLECAMY RÓWNIEŻ
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram