Top 10+1 funkcji ARCHLine.XP

Poznaj 10+1 najbardziej przydatnych i wyspecjalizowanych funkcji programu ARCHLine.XP.


1. IMPORT I EKSPORT PLIKÓW DWG, PDF, SKP, OBJ

ARCHLine.XP pozwala na importowanie i eksportowanie szerokiego wachlarza formatów plików. Przede wszystkim są to najbardziej popularne rozszerzenia używane przez architektów i projektantów wnętrz, czyli pliki DWG / DXF i PDF.

W wersji 2019, w odświeżonym oknie dialogowym importu, rysunkom DWG można przypisywać wstępnie skalę przy pomocy narzędzia linijki. Jeśli plik zawiera dane 3D, program poinformuje o tym użytkownika za pomocą dialogu i możliwe będzie podjęcie decyzji, czy również chce się je zaimportować.

Możliwy jest import pliku PDF w postaci obrazu lub układu geometrycznego, w przypadku, gdy zawiera on odpowiednie informacje. Jeśli importowany jest układ geometryczny, w rezultacie rysunek będzie się składać z linii, polilinii, okręgów i innych elementów 2D, które mogą być swobodnie edytowane.

Obiekty 3D mogą być importowane i eksportowane w formatach OBJ i SKP.

 

2. WYMIANA DANYCH IFC, PARAMETRY BIM

IFC jest ustandaryzowanym formatem plików w projektowaniu występującym w technologii BIM. Pliki takie zawierają wszystkie informacje zebrane z budynku lub na bieżąco do niego dodawane.

IFC jest formatem zdefiniowanym przez normy ISO, który nie jest uzależniony od poszczególnych producentów oprogramowania CAD. Format ten umożliwia opis modelu 3D i zapewnia jednolitość koncepcji dla różnorodnych elementów architektonicznych (ścian, płyt, słupów, belek itp.).

Zaimportowane rysunki nie będą się składać z brył 3D, linii czy polilinii, ale z elementów architektonicznych. Są one ze sobą bezpośrednio połączone, a ich właściwości mogą być dostosowane w każdym programie. Przykładowo, w przypadku ścian, możemy umieszczać w nich otwory okienne, dodawać profile i zawsze mamy dostęp do parametrów BIM elementu, przypisanych przez jego projektanta.

 

3. INTELIGENTNE KOMPONENTY BUDYNKU: ŚCIANY, PARAMETRYCZNE DRZWI, OKNA, NARZĘDZIA INTELIGENTNEGO OBLICZANIA POWIERZCHNI

Program ARCHLine.XP oferuje szeroki zakres narzędzi architektonicznych. Dzięki wbudowanej bibliotece stylów, zawierającej style międzynarodowe, użytkownik może z łatwością przełączać się między ścianami o różnej grubości i uwarstwieniu, a także dodawać style spersonalizowane. Ścianom rozmieszczonym na rysunku można przypisać dowolny profil, a ich węzły i punkty skrajne mogą być swobodnie edytowane w płaszczyźnie 2D.

Wbudowana biblioteka programu zawiera różne typy drzwi: pojedyncze, podwójne, przeszklone, przesuwne czy panelowe. Każdy z nich może zostać sparametryzowany. Jeśli projektantowi to nie wystarczy, istnieje możliwość pobrania dowolnego obiektu, który może zostać przekonwertowany na drzwi dzięki kilku kliknięciom. Szczególnie przydatnym narzędziem jest Kreator drzwi, za pomocą którego można tworzyć drzwi na podstawie profili 2D.

Polecenia obliczeń powierzchni pomieszczeń są przydatne podczas tworzenia rzutów i ich dokumentacji. Rzut kondygnacji może zostać podzielony na strefy odpowiadające pojedynczym pomieszczeniom. Także poszczególne pomieszczenia mogą być podzielone na mniejsze strefy, reprezentowane przez różne kolory. Ponadto możliwe jest przedstawienie wymiarów pomieszczenia, wykończenia jego podłogi itp.

 

4. INTELIGENTNE KOMPONENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ: OŚWIETLENIE, PŁYTKI, MIĘKKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA, KREATOR SZAFEK, AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Dla projektantów wnętrz ważne jest, by prawidłowo przedstawić oświetlenie. W programie ARCHLine.XP istnieje możliwość przypisania źródła światła do każdego obiektu pobranego z Internetu. Możliwe jest ustawienie jego jasności, barw i innych właściwości. Można zarówno włączyć, jak i wyłączyć źródła oświetlenia, tak, by model był prawidłowo oświetlony. Ustawienia te mogą być wprowadzone indywidualnie dla każdego źródła światła.

Dzięki elastycznym narzędziom płytek możliwe jest pokrycie dowolnej powierzchni ściany czy stropu realistycznymi płytkami. Można także tworzyć własne wzory i style oraz przygotowywać szczegółowe raporty wykończeń dla płytek pochodzących od dowolnego producenta.

W programie istnieje także możliwość tworzenia specjalnie zaprojektowanych tapicerowanych mebli. Profile narysowane w 2D mogą być z łatwością przekształcane w komponenty 3D z dodaniem elementów poduszek, profili itp. Możliwe jest projektowanie wielu różnorodnych krzeseł, sof, puf i innych elementów umeblowania.

Jednym z istotnych zadań stojących przed projektantem wnętrz jest projekt kuchni. ARCHLine.XP posiada wszystkie niezbędne narzędzia do zaprojektowania umeblowania kuchni (a także różnego typu schowków, szafek, kredensów itp.). Jako element początkowy wykorzystywany jest sparametryzowany korpus, którego wymiary, panele i przegrody mogą być ustawiane indywidualnie. Dzięki narzędziu kreator szafek, użytkownik może dodawać do mebli dowolne fronty.

Program posiada najczęściej używane akcesoria elektryczne, które mogą być rozmieszczane zgodnie z wolą użytkownika. Pozwala również dostosowywać włączniki i gniazdka na podstawie informacji producenta. Akcesoria elektryczne mogą być wymiarowane przy użyciu kilku kliknięć; podobnie proste i szybkie jest tworzenie raportów i rysunków dotyczących elektryki.

5. BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO BIBLIOTEK BIM: BIMOBJECT, 3D WAREHOUSE, SYNCRONIA

Liczba bibliotek BIM dostępnych dla ARCHLine.XP stale wzrasta. Dzięki temu użytkownicy programu mogą swobodnie przeglądać modele z połączonych bibliotek internetowych i nie ma potrzeby przechodzenia przez długi proces importowania. Wybrany model może być umieszczony w projekcie jednym kliknięciem od razu po pobraniu.

6. STRUKTURA WIELu budynków, kondygnacji I Warstw

Aby sprawnie zarządzać dużymi, złożonymi projektami, ważna jest poprawna organizacja projektu, jego podział na części i tworzenie osobno funkcjonujących jednostek. Narzędzia programu ARCHLine.XP pomagają użytkownikowi efektywnie zorganizować rysunek na płaszczyźnie budynków, kondygnacji oraz warstw, zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Dzięki oknu dialogowemu menedżer kondygnacji istnieje możliwość dodania nowego budynku do rysunku. Następnie można utworzyć odrębną strukturę poziomów dla każdego budynku, dzięki czemu ułatwione jest wspólne przedstawianie np. obiektów rozmieszczonych na stoku wzgórza.

 

W wersji 2019, Menadżer warstw został rozszerzony o filtry warstw .Przy użyciu Filtrów można tworzyć osobne grupy. Grupa filtrów używanych warstw powstaje automatycznie przy każdym uruchomieniu programu; przy jej pomocy można filtrować warstwy projektu, które zawierają jakiekolwiek elementy. Na przykład, istnieje możliwość stworzenia grupy w Menadżerze warstw, która będzie zawierać wszystkie warstwy ścian, a po kliknięciu w listę skrótów będzie możliwe szybsze znalezienie poszukiwanej warstwy.

Podczas tworzenia projektu, często wyłącza się lub włącza widoczność i możliwość edycji różnych warstw. W tym procesie może zaistnieć potrzeba ustawienia wielu warstw na raz lub powrotu do poprzednich ustawień. Jest to zwykle czasochłonne, więc by przyspieszyć ten proces, wprowadzona została opcja Wariantów warstw, umożliwiająca przechowywanie i odtwarzanie pełnych ustawień.

 

7. ZŁOŻONE PROFILE: ZARZĄDZANIE RÓŻNYMI RODZAJAMI PROFILI PRZEKROJÓW

ARCHLine.XP pozwala na elastyczne zarządzanie profilami ścian, płyt, elementów 3D i różnego rodzaju brył. Zwykle edycja elementów w przestrzeni 3D jest dość trudna, więc program tworzy rozszerzenie 2D obiektu i umożliwia użytkownikowi szkicowanie profili. Następnie tworzona jest forma profilu jako obiekt 3D. Istnieje możliwość dodania do obiektu wielu profili na raz, dzięki czemu z łatwością można przedstawić w przestrzeni złożone formy.

 

8. KOMPLETNE WYMIAROWANIE ŚCIAN W JEDNYM KROKU

Jednym z głównych założeń ARCHLine.XP jest przyspieszenie i uproszczenie procesu tworzenia dokumentacji. Użytkownik może rysować jednocześnie wiele łańcuchów linii wymiarowych, używając do tego zaledwie kilku kliknięć. Dzięki temu zaoszczędzony zostaje czas i znacząco zmniejsza się liczba brakujących wymiarów. Wystarczy wybrać w oknie dialogowym Wymiarowania ścian wszystkie rodzaje linii wymiarowych, które chcemy umieścić na rysunku. Ważne jest, by zwrócić uwagę na typy linii wymiarowych, gdyż program rozmieści je zgodnie z tym porządkiem. Następnie należy zaznaczyć ściany, które mają zostać zwymiarowane, i umieścić linie wymiarowe na rysunku. W ten sposób w jednym kroku użytkownik jest w stanie narysować wszystkie wymiary niezbędne do dokumentacji – od ścian, przez otwory, aż po osie i wymiary ogólne.

 

9. DWUKIERUNKOWE ZESTAWIENIA DANYCH

Najnowszą funkcją programu ARCHLine.XP 2019 jest tworzenie łatwych do edycji zestawień. Używając narzędzia Raportu, użytkownik może tworzyć dostosowane do swoich potrzeb tabele, które następnie mogą być umieszczane w programie, a ich zawartość i układ graficzny podlega modyfikacjom. Zaletą tego rodzaju zestawień jest ich bieżąca aktualność i dokonywanie zmian w czasie rzeczywistym, zgodnych ze zmianami dokonanymi w projekcie. Działa to w obie strony – modyfikacje dokonane w projekcie są widoczne w tabelach, a modyfikacje z tabel – w projekcie.

10. FAZY PROJEKTU I PORÓWNANIE RYSUNKÓW

Jedną z najnowszych funkcjonalności ARCHLine.XP 2019 jest prezentacja projektu w różnych fazach. Użycie faz projektu umożliwia przedstawienie stanu istniejącego konstrukcji i jednocześnie projektu przebudowy czy rozbudowy. Fazy mogą być porządkowane dzięki filtrom faz. Filtry te wpływają na reprezentację elementów zgodnie z ich statusem (Nowy, Istniejący, Wyburzony). ARCHLine.XP posiada pięć filtrów faz: Wszystkie elementy budynku, Projekt stanu istniejącego, Projekt wyburzeń, Projekt budynku po wyburzeniach, Projekt nowej konstrukcji budynku.

Polecenie Porównania rysunków służy do zilustrowania zmian wprowadzonych w projekcie. Dzięki tej funkcji poprzedni stan rysunku może być porównany z bieżącym. Wynikiem jest trzeci rysunek, który przedstawia zmiany wprowadzone pomiędzy dwoma stanami wraz z przypisaną kolorystyką. Polecenie to może być użyte na każdym etapie procesu projektowego, jako że wynik porównania jest aktualizowany na bieżąco. Nawiązuje on bezpośrednio do oryginalnych rysunków i w każdym momencie może zostać uaktualniony.

 

+1. BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z ARCHLINE.XP LIVE

ARCHLine.XP LIVE jest prostym programem służącym do wizualizacji architektonicznych, który pozwala przekształcić projekt 3D w przyciągający uwagę model, zawierający wysokiej jakości obrazy, filmy i elementy wirtualnej rzeczywistości.

Czas renderowania jest tutaj zerowy, dzięki czemu natychmiast można przedstawić klientowi pożądany obraz, a także odzwierciedlać modyfikacje w ciągu kilku minut, niezależnie od rozmiaru i złożoności projektu.

ARCHLine.XP działa w bezpośrednim połączeniu z ARCHLine.XP LIVE, dzięki czemu użytkownik może transferować model pojedynczym kliknięciem. Proces wizualizacji może zostać przeprowadzony w wysokiej rozdzielczości, przy użyciu wysokiej jakości materiałów, interaktywnych ustawień oświetlenia oraz animowanych drzew, roślin czy wody.

Kompleksowy program do architektury

Zapraszamy do pobrania testowej wersji programu ARCHLine.XP

Pobierz Demo
Zapisz się do Newslettera ARCHLine.XP i bądź na bieżąco z aktualnymi akcjami promocyjnymi i nowościami.

Szanowni Państwo,Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Dlatego potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies.Wyrażam zgodę na przechowywanie tzw. plików cookies („ciasteczek”) na urządzeniu, z którego korzystam oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies.
Pliki cookies
Pliki cookie są małymi plikami przechowywanymi na komputerze użytkownika w celu zapisania jego preferencji, monitorowania historii odwiedzin witryny, poruszania się między stronami oraz dla umożliwienia zapisywania ustawień między odwiedzinami. Pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych w zbieraniu statystyk na temat częstotliwości odwiedzin określonych podstron strony oraz w dostosowaniu jej do potrzeb użytkownika tak, aby była bardziej przyjazna i łatwa w obsłudze.
Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Grupa TMSYS, której reprezentantem jest TMSYS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Sołtysowskiej 12A/4, NIP: 945-215-21-44.W skład Grupy TMSYS wchodzą: TM SYS Sp. z o.o., MT Partner Sp. z o.o., MT Partner sc, VPI Polska Sp. z o.o.Z Administratorem danych w sprawie przetwarzania danych można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Inspektor ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl
Podstawa prawna
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o dobrowolne wyrażenie zgody.
Cel przetwarzania danych
Stosowane na stronach internetowych grupy TMSYS pliki cookies wykorzystywane są w celu:
marketingowym,
analitycznym, w tym do monitorowania liczby i rodzaju odwiedzin strony internetowej, zbierania danych statystycznych na temat liczby użytkowników i schematów korzystania z witryny, w tym danych o numerze IP, urządzeniu, czasie ostatniej wizyty w serwisie, etc.,
profilowania,
zachowania preferencji użytkownika, układów ekranu, w tym preferowanego języka i kraju użytkownika,
poprawy szybkości działania i wydajności witryny,
gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia transakcji i zakupów,
gromadzenia danych przez sieci reklamowe.
Zakres danych
Między innymi przetwarzane są takie dane jak.: data, czas wizyty, rodzaj urządzenia oraz adres IP, jako dana osobowa.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są spółki Grupy TMSYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora.
Prawa osób
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w świetle przepisów RODO przysługuje Państwu prawo do:- żądania od Administratora: dostępu, sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych,- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,- przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,- wniesienia skargi do organu nadzorczego.Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem pod adresem e-mail: IODO@tmsys.plJak zablokować gromadzenie informacji w plikach cookies?Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptowanie plików cookies. Można to zrobić poprzez zmianę ustawień w danej przeglądarce internetowej i usunięcie wszystkich plików cookie. Zastrzegamy, iż wyłączenie obsługi plików może spowodować błędne działanie serwisu.
Informacje dodatkowe
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym: zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
Wyrażam zgodę
X
Privacy Policy
ARCHLine.XP – Kup licencje, zyskaj szkolenie!
Czytaj więcej
Wróć

Pobierz ARCHLine.XP i przetestuj jego możliwości!

Bezpłatna wersja testowa ARCHLine.XP działa przez 30 dni i umożliwia gruntowne przetestowanie wszystkich możliwości programu.

Pobierz Demo


Na podany w formularzu adres e-mail otrzymasz linki
do pobrania wersji testowej ARCHLine.XP oraz fragment podręcznika użytkownika.

Jeżeli wiadomość nie dotrze w ciągu kilku minut,
prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

Dla pobrania wersji Demo silnika renderującego
ARCHLine.XP LIVE przejdź do strony
Silnik Renderujący >

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.
Wróć

Pobierz ARCHLine.XP i przetestuj jego możliwości!

Bezpłatna wersja testowa ARCHLine.XP działa przez 30 dni i umożliwia gruntowne przetestowanie wszystkich możliwości programu.

Pobierz Demo

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Na podany w formularzu adres e-mail otrzymasz linki
do pobrania wersji testowej ARCHLine.XP oraz fragment podręcznika użytkownika.

Jeżeli wiadomość nie dotrze w ciągu kilku minut,
prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

Dla pobrania wersji Demo silnika renderującego
ARCHLine.XP LIVE przejdź do strony
Silnik Renderujący >

Administratorem moich danych jest Grupa TMSYS reprezentowana przez Spółkę TM SYS Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-574, ul. Ciepłownicza 23. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty wchodzące w skład Grupy TM SYS oraz podmioty przetwarzające w imieniu Administratora. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania mojej zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mam prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków lub email: IODO@tmsys.pl

Więcej informacji mogę znaleźć w Polityce prywatności - TUTAJ.